OBS! VIKTIGT INFORMATION FRÅN VA-GRUPPEN!

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT ANSLUTA ERA VATTEN- OCH SPILLEDNINGAR INNE PÅ TOMT TILL DE NYA SERVISLEDNINGARNA SOM ÄR LAGDA I GATAN UTANFÖR TOMT, INNAN ALLT ÄR BESIKTIGAT OCH FÄRDIGSTÄLLT.

OM MAN ANSLUTER TILL NYA LEDNINGAR I GATAN INNAN DET ÄR BESIKTIGAT FINNS RISK FÖR VATTENSKADOR INNE I ER KOLONISTUGA!