OBS! FÖRTYDLIGANDE!

När ni grävt för VA inne på tomten och ni skall ansluta era vatten-och spilledningar till serviceledningen utanför tomten MÅSTE ni kontakta Vaktmästaren för besiktning INNAN ni fyller igen!

 

Styrelsen