Info från VA-gruppen angående slutbesiktning och klagomål

  • 2019-04-29 VA-Gruppen ska ha slutbesiktning av VA-arbetet med kommunen.
  • 2019-05-31 Sista datum för att anmäla klagomål på VA-Gruppens arbete.

Om kolonisten inte är nöjd med återställningen som VA-Gruppen gjort (gäller bara arbete i gångar och på gemensamma ytor, alltså inte arbete som utförts inne på en tomt) ska klagomål lämnas till vaktmästaren eller styrelsen senast den 31 maj. Detta gäller till exempel om det är ett staket som är trasigt eller nedsmutsat som inte blivit återställt. Är kolonisten helt nöjd med återställningen behöver hen inte göra något.

VA-Gruppen kommer ut vid ett tillfälle och går då igenom in lämnade klagomål, och finner vi att det är VA-Gruppen som orsakat skadan så ska de åtgärda det.