Sanering matavfallskärl

Kärlen kommer att rengöras 4 gånger per säsong!