Beträffande anslutning till det kommunala avloppet

Följande meddelande har inkommit från Miljöförvaltningen.

"Kolonisten kommer att få två år på sig (räknat från den 15 maj 2019) att koppla sig till det kommunala avloppsnätet. Det optimala är att man kopplar på sig direkt men vi (Miljöförvaltningen) kommer efter två år att kontrollera att man är ansluten. Är man inte det så kommer Miljöförvaltningen ställa krav på omedelbar anslutning.

Beatriz Nilsson
Miljöinspektör
Malmö Stad
Miljöförvaltningen"