Sophantering

Möbler får INTE kastas i sopcontainern!

Ej heller bildäck!

Se bild!

Föreningen får plikta med straffavgift av Carl F.

// Styrelsen