Stugnummer

På förekommen anledning, vill vi påminna om vikten av att ha ett synligt stugnummer på fasaden.
Räddningspersonal ska, utan svårighet, snabbt hitta rätt adress! Det kan gälla liv!