Viltvård på området

Decimering av kaniner kommer att ske på området fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 mars.

Detta utförs av licensierad jägare med kopplad hund!

Vi ber er, som har tamdjur, hålla dessa kopplade de dagar jägaren är på området.

Jägaren kommer att sätta upp en skylt på föreningens infotavla att ”Skyddsjakt pågår”

och denna tas ner  efter dagens slut. Därmed vet vi vilka dagar han är här.

Tilläggas bör att detta sker på dagtid.

Vid behov kommer han att beträda våra tomter för att hämta eventuellt vilt.