Parkeringskort

P-korten kan hämtas i Föreningslokalen den:

29 mars kl 11-12
5 april kl 11-12
19 april kl 11-12

Det är okej att hämta sitt P-kort, även om betalningen för detta ännu inte kommit föreningen tillhanda.

Styrelsen