Styrelsens tillgänglighet

Styrelsens tillgänglighet är begränsad under Covid-19 pandemin. Föreningslokalen har varje år varit öppen maj-augusti på onsdagar kl 18-19. I år kommer styrelsen att finnas tillgänglig, utanför kontoret, på gårdsplan och alla medlemmar påminns HÅLLA AVSTÅND!

Ärenden kan i många fall avklaras via mail: kolnans.fritidsby@gmail.com