Uppdatering av medlemsregistret

Vi behöver se till att vi har ett så aktuellt medelmsregister som möjligt och är därför tacksamma om varje stuga kan skicka in info enligt nedan antingen via epost (kolnans.fritidsby@gmail.com) eller genom att lägga den i föreningsbrevlådan.

  1. Stugnummer.
  2. Namn på medlemmar i stugan.
  3. Vilken bostadsadress har medlem.
  4. Telefonnummer till medlem.
  5. e-postadress till medlem.
  6. Parkeringsplats.

Stort tack!

Styrelsen