Ny vaktmästare

Från och med den 12 juli har Kölnan en ny vaktmästare för säsongen! Olof Larsson, hemmahörande på Dahliagången, kommer fram till den 15 augusti att göra lättare grönyteskötsel på området. Olof har sedan sin start på Kölnan till exempel rensat diken på löv, städat kring containrarna, fyllt upp med grus i gångarna mm. Hans arbete fungerar som en komplettering Green Landscapings arbete på Kölnan som bland annat innefattar gräsklippning och häckklippning på området. Mer information kring vårt samarbete med Green Landscaping kommer tas upp på halvårsmötet den 15 augusti.

Varmt välkommen Olof!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen