Protokoll Halvårsmöte

Bifogat finner ni protokollet från Halvårsmötet den 15 augusti. Protokollet finns även utskrivet på anslagstavlan vid besöksparkeringen.