Arbeten Malmö Stad på Kölnan

Den 13 december börjar Malmö Stad ett arbete på Kölnans Fritidsby. Arbetet kommer att hålla på i 5 arbetsdagar.
Ett av arbetena kommer att vara vid infarten till Syrengången från matargången. Där kommer att vara helt blockerat.
Nästa arbete kommer att vara vid lekplatsen mellan område A och D.

Med varma hälsningar,

Styrelsen