Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 kommer att hållas den 27 mars på Höjaskolan, detaljer kring mötet finner ni nedan. Handlingarna till årsmötet kommer att mailas ut till de medlemmar som angett sin emailadress till medlemsregistret, resterande medlemmar kommer att få informationen per post.

Datum för årsmötet: 27 mars
Tid: 10:00
Plats: Höjaskolan, Skillinggatan 1

Med varma hälsningar,
Styrelsen