Containrar 14 april

Idag, 14 april, är containrarna för brännbart avfall, ris samt kompost fulla. På grund av ett missförstånd med Carl F har inte tömning skett som planerat.

Tömning av containrarna kommer att ske så fort som möjligt, men tyvärr kan Carl F inte garantera att de kan hantera containrarna idag eller under påskhelgen. När nya containrar är på plats kommer vi att gå ut med information om det.


Med varma hälsningar,
Styrelsen