Containrar 18 april

Nu är containrar för Ris och Grovsopor återigen tömda!

Med varma hälsningar,
Styrelsen