Midsommar 2022

Det har kommit en del frågor till styrelsen angående eventuellt gemensamt midsommarfirande på Kölnan i år. I nuläget har ingen medlem tagit sig an uppgiften att samordna ett sådant firande, men om det finns någon på området som känner sig manad till att göra det så är det fortfarande möjligt. Styrelsen skulle i sådana fall varmt stötta ett sådant initiativ!

Med varma hälsningar,
Styrelsen