Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke får absolut inte kastas i containern för brännbart avfall. Så har skett vid flera tillfällen och det har gjort att föreningen fått kraftigt ökade kostnader för tömningen av containrarna. Allt tryckimpregnerat virke och ej brännbart material ansvarar varje enskild kolonist att forsla bort.

Med varma hälsningar,
Styrelsen