Kölnans fritidsby har nu flyttat till www.kolnan.se!

Fr.o.m. 2022-09-01 byter vi address till www.kolnan.se.

Nuvarande hemsida kommer att släckas ned.

Väl mött på nya hemsidan!

Styrelsen