Contents tagged with Fullmakt

  • Fullmakt

    Tags: Fullmakt

    Blanketten skall användas om du inte kan eller vill gå på föreningsmöten,

    och du vill att någon annan i familjen eller föreningen skall rösta för dig.

    Fullmakt more