Contents tagged with Ordningsregler

  • Ordningsregler

    Tags: Ordningsregler

    Ordningsregler för Kölnans Fritidsby framtagna vid årsmötet 2015

    Allmänt

    Det åligger vare kolonist an sköta sin lott enligt arrendekontraktet. Alla lotter skall ha sitt stugnummer … more