Contents tagged with Stadgar

 • Stadgar

  Tags: Stadgar

  Kölnans Fritidsby

  Antages på ordinarie årsmöte den 29 mars 2015

  Namn och ändamål

  Föreningens namn är Kölnans Fritidsby (nedan kallad Kölnan).

  Kölnan har till ändamål att:

  Frä … more