Ansökan om nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Vid ansökan om nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad skall nedanstående blankett fyllas i och lämnas in till styrelsen. Styrelsen skickar den sen vidare till Fastighetskontoret.