Fullmakt

Tags: Fullmakt

Blanketten skall användas om du inte kan eller vill gå på föreningsmöten,

och du vill att någon annan i familjen eller föreningen skall rösta för dig.