Lathund för koloniägare inför anslutning

Att ansluta vattnet inne på tomt till ny vattenservis

Alternativ 1: Anslutning direkt från ny servis in i huset

Alternativ 2: Anslutning där det gamla sommarvattnet anslöts

Viktigt att tänka på:

  • Att kunna dränera systemet när vattnet i huvudledning stängs av på hösten. Detta kan göras genom att montera en självdränerande ventil invändigt som öppnas när vattnet stängs på hösten, detta för att kunna tömma ledning på vatten.

Risk: Om ledning ej töms finns risk för att vattnet fryser i ledningen

Att ansluta spilledning inne på tomt till ny spillservis

Alternativ 1: Anslut mellan husliv och befintlig septitank samt infiltrationsbrunn. Förslag på hantering av septitanken är att tömma den, fylla med grus och riva toppen.

Alternativ 2: Ny anslutning från ny servis in i huset. Anslutningar till septitank och infiltrationsbrunn proppas.

Viktigt att tänka på:

  • Töm septitank innan ni fyller tanken med grusfyllnad. Tömning görs med sugbil.
  • Endast spill får kopplas på anslutning, ej dagvattenledning från t.ex stuprör eller dränering. Dagvattnet kan istället samlas upp i tunnor eller ledas ut på gräsmatta eller planteringsyta.

Förtydligande

Spillvatten: Från hushållet, dvs toaletter, kranar, diskmaskin osv.

Dagvatten: Nederbörd och grundvatten

Pumparna i brunnarna är byggda för att kunna hantera det som kommer från människor, toalettpapper och vatten från dusch, tvätt- och diskmaskin.

Pumparna kommer att gå sönder om det spolas ner våtservetter, tamponger, tops, leksaker mm i toaletten!

Exempel

Nedan finns tre olika exempel på möjliga anslutningar av nytt vatten och spill. Dessa är bara schematiskt inritade, anslutningarna i verkligheten kommer att skilja sig från tomt till tomt.

  • Exempel 1: Vattnet ansluts direkt från ny vattenservis in i huset Spillen kopplas på befintlig spilledning som tidigare gått till septitank och infiltrationsbrunn. Septitank samt infiltrationsbrunn kommer inte att användas i fortsättningen, kopplas bort och töms.
  • Exempel 2: Vattnet ansluts via befintlig sommarvattenledning, ingen ny anslutning in i huset Spillen, samma som exempel 1.
  • Exempel 3: Vattnet, samma som exempel 2 Spillen ansluts direkt från ny spilledningsservis in i huset. Septitank och infiltrationsbrunn används inte längre, kopplas bort och töms.
Ladda ner dokumentet som PDF