Nya VA-ledning inom Kölnan

Malmö komun har beviljat Kölnans Fritidsby lån för indragning av nytt avlopp. För närvarande ser det ut som att grävning kommer att påbörjas hösten 2018.


En process för att lägga in kommunal avlopp på området har initierats av komunen. Komunens beslut är offentliga och ni kan läsa om dem på länken nedan.

Politiska beslut angående VA-ledningar på Kölnan