Parkering

Tags: Parkering

1 april - 30 september

 Alla som har betalt för en numrerad P-plats  ska ha ett väl synligt  parkeringstillstånd i framrutan. Parkeringstillståndet skall vara utlämnat av Kölnans styrelse. 

Extra parkeringstillstånd till samma P-plats kan köpas på föreningens expedition. Kostnad 50 kr för en säsong. 

På gästparkeringen gäller 24-timmars-regeln.

 

1 oktober - 31 mars

Under denna tid kan du parkera fritt på ledig P-plats. OBS! Nu gäller 24-timmars-regeln alla P-platser.