Prislista

Tags: Prislista

Priser, arbete inklusive material

Starthål inklusive 3 meter lagd vatten- och spilledning 7500 kr
Ledningsläggning, samförläggning vatten- och spilledning  1500 kr/m
Ledningsläggning, enbart vattenledning 1250 kr/m
Ledningsläggning, enbart spilledning 1250 kr/m
Tömning av befintlig tank: Startpris 1 kubikmeter 990 kr/st
Tillägg för tömning per kubikmeter, utöver startpris 290 kr/m2
Rivning och fyllning av befintlig tank: Startpris för 1 kubikmeter 1940 kr/st
Tillägg för större tank, per kubikmeter, utöver startpris 500 kr/m2

Grov återställning ingår, överskottsmassor tas bort

Hinder i mark, träd, stubbar, buskar, plattor och annan återställning utförs enligt överenskommelse.

Alla priser redovisas inklusive moms

Timpriser, övrigt arbete

Grävmaskin 2ton  725 kr/tim
Rörläggare 565 kr/tim
VVS 670 kr/tim
Framkörningsavgift VVS 390 kr/st

Alla priser redovisas inklusive moms

Vatten- och avloppsarbeten inne på tomt är berättigade till ROT-avdrag.

Materialpriser, ej arbete inkluderat

Böjar, skjut- och dubbelmuffar, dim 110 36 kr/st
Grenrör dim 110 55 kr/st
Spolbrunn med en meter stigarrör samt betäckning 1500 kr/st
Ventilbrunn (tömningsbrunn vatten) 2300 kr/st
Spillvattenledning 3 meters längd, dim 110 179 kr/st
Extra vattenledning dim 25 15 kr/m

Samtliga priser är inklusive moms