Viktig information gällande vatten o avlopp!

Ta hand om ditt avlopp

Våra avloppsledningar och reningsverk är byggda för att ta emot och rena vatten från toalettbesök, bad, tvätt, disk och matlagning. Om fel saker spolas ned i avloppen kan det orsaka stopp i ledningarna och driftavbrott i reningsverken. Ännu mer allvarligt är det om miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen. Vi kan alla hjälpas åt att ta hand om våra avlopp. Det tjänar både människa och miljö på.

Lite hjälp på vägen

  • Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland restavfallet. Häll inteut det i vasken!
  • Spola inte ner bomullspinnar, "tops", de kan orsaka stopp i reningsverkets pumpar.
  • Spola inte ner dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i avloppet.
  • Spola inte ner några fasta föremål, såsom matrester, cigarettfimpar, kattsand och strumpbyxor i avloppet.
  • Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna.
  • Spola inte ner överblivna medecinrester. Lämna in dem på apoteket.
  • Lösningsmedel, färgrester, fotokemikalier och kvicksilvertermometrar är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral.
  • Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön.